10 ข้อดีสำหรับการทำโฆษณาเฟสบุ๊คปี 2022

/ / บทความ

โฆษณาเฟสบุ๊ค หรือ การทำโฆษณาบนเฟสบุ๊ค ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดที่จำเป็นสำหรับธุรกิจที่ต้องการจะประสบความสำเร็จในการทำการตลาดบนช่องทางออนไลน์ จากการใช้งาน Facebook จากทั่วโลกมากถึง 2500 ล้านคน ซึ่งผู้ใช้งานในไทยกว่า 55 ล้านคน และ 2 ใน 3 ของผู้ใช้งานทั่วโลกมักจะเข้าชมเพจร้านค้า ซึ่งเจ้าของธุรกิจที่เริ่มทำการตลาดบนช่องทางออนไลน์ นิยมสร้าง Facebook Page เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า รวมถึงเป็นช่องทางในการทำโฆษณาสินค้าและบริการของตัวเอง 

Facebook Ads. ปี 2022 หรือ การทำโฆษณาบนเฟสบุ๊ค คือ ระบบโฆษณาของเว็บไซต์ Facebook และ Instagram ที่ทำให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงผู้ใช้งานแพลตฟอร์มได้มากขึ้น ผ่านค่าใช้จ่ายโฆษณา โดยโฆษณา Facebook มีจุดเด่นอยู่ที่ระบบการเลือกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งทำให้ธุรกิจเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีแนวโน้มในการซื้อมากขึ้น

10 ข้อดีสำหรับการทำโฆษณาเฟสบุ๊คปี 2022

การทำโฆษณาบนแพลตฟอร์มออนไลน์มีความแปรผันไปตามกระแสตลอดเวลา ทำให้การตลาดในยุคดิจิทัลถือได้ว่าเป็นหนึ่งในความท้าทายความสำคัญที่เจ้าของธุรกิจจะต้องเผชิญเพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจและสร้างแบรนด์ให้มั่นคง การทำโฆษณาบน Facebook จึงถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดที่จำเป็นในการทำธุรกิจ และนี่คือ 10 ข้อดีสำหรับการทำโฆษณาเฟสบุ๊คปี 2022

1.สามารถนำเสนอธุรกิจ สินค้าและบริการได้อย่างน่าสนใจ

โฆษณาบนเฟสบุ๊คมีหลายรูปแบบการนำเสนอให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะ Facebook Video Ad (โฆษณาแบบวีดีโอ), Facebook Carousel Ad.(โฆษณาแบบภาพสไลด์), Facebook Canvas Ad. (โฆษณาแบบเต็มหน้าจอ), Facebook Lead Ad. (โฆษณาเพื่อเก็บข้อมูลที่สนใจ), Facebook Image Ad. (โฆษณาแบบรูปภาพเดี่ยว)

ซึ่งการทำโฆษณาบนเฟสบุ๊คให้น่าสนใจ จะต้องใช้เนื้อหาที่สั้นกระชับ รูปภาพ หรือ วีดีโอ ที่ใช้ต้องดึงดูดความสนใจได้ตั้งแต่แรกเห็น รวมถึง ข้อความที่ใช้โฆษณาจะต้องมีความชัดเจน เพื่อให้เข้าใจว่าต้องการสื่อสารเกี่ยวกับอะไร 

2.เป็นการสื่อสารสองทางได้อย่างตรงจุด

การโฆษณาบน Facebook ถือเป็นการทำการตลาดแบบสื่อสารสองทาง ที่จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถโต้ตอบกับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าและบริการได้อย่างตรงจุด ถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างประสบผลสำเร็จ  เพราะเจ้าของธุรกิจสามารถทราบถึงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับสินค้าและบริการของตัวเองได้ และ สามารถนำข้อเสนอแนะเหล่านั้นมาปรับใช้ ในการปรับปรุงสินค้า และ บริการให้ดีขึ้น 

3.การดึงดูดสายตาของผู้ชมด้วยภาพหรือวิดีโอ

Facebook จะให้ความสำคัญกับรูปภาพ รวมถึง ภาพเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ หรือ GIF การโฆษณาบน  Facebook จะดึงดูดสายตามากกว่า มีประโยชน์เพิ่มเติมของโฆษณา คือ การที่ผู้ใช้จะเลื่อนผ่านในฟืดข่าว นำไปสู่การมีส่วนร่วมของผู้ใช้มากขึ้นและกระตุ้นการเกิดยอดขายทำให้ลูกค้าสามารถเชื่อมโยงกับโฆษณาได้มากขึ้น

4.การกำหนดกลุ่มเป้าหมายขั้นสูงบน Facebook

ปัจจุบัน Facebook มีผู้ใข้งานรายเดือนมากถึง 1.55 พันล้านคน โดย Facebook จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน 1 ใน 3 ของประชากรโลก และช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายผู้ชมตามพฤติกรรม ความสนใจ ข้อมูลประชากร ได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น รวมถึงการกระทำของผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มจะถูกนำมาจัดเก็บและวิเคราะห์ เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดขึ้น 

5.ค่าโฆษณาไม่แพง

การกำหนดราคาโฆษณาของ Facebook มีราคาไม่แพง เนื่องจาก CPC (Cost Per Click) เฉลี่ยน ต้นทุนต่อคลิก นั้นต่ำกว่ามาก เมื่อเทียบกับ Google  และเราสามารถควบคุมราคาโฆษณาได้โดยการกำหนดราคา CPC สูงสุดที่ยินดีจ่ายได้ ซึ่งขั้นต่ำ Facebook กำหนดค่าใช้จ่ายโฆษณาขั้นต่ำประมาณ 30 บาทต่อวัน ซึ่งสามารถสร้างยอดขายได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย

6.มีผู้ใช้งานที่หลากหลาย

เนื่องจากผู้ใช้งานกว่าสองพันล้านคนต่อเดือนทั่วโลก ทำให้การทำโฆษณาบน Facebook ช่วยให้ธุรกิจมีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน และ กลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา เพราะ Facebook มีฐานข้อมูลผู้ใช้งานที่ทรงพลัง ที่ไม่ได้มีแค่เฉพาะข้อมูลประชากรศาสตร์ทั่วไปอย่าง เพศ อายุ ภาษา ที่อยู่อาศัย แต่ Facebook ยังมีข้อมูลด้านความสนใจ รวมทั้งพฤติกรรมการใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์ที่จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถทำโฆษณาบน Facebook ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผลและตรงตามความต้องการ

7.สามารถวัผลทางสถิติได้

นอกจากการทำโฆษณาสินค้าบริการแล้ว Facebook ยังมีเครื่องมือที่เรียกว่า Facebook Insight เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เจ้าของธุรกิจสามารถเข้าดูข้อมูลหลังบ้านของ Facebook Page ของตัวเองได้ โดย Facebook Insight สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของเพจได้ถึง 2 รูปแบบได้แก่ Facebook Page Insight ที่แสดงข้อมูลวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับ Facebook Page หมายถึง จำนวนการเข้าถึง การมีส่วนร่วมของลูกค้า ในการวิเคราะห์ผลลัพธ์จากการทำการตลาดว่ารูปแบบไหนถูกใจลูกค้าและให้ประสิทธิผลมากที่สุด  รูปแบบที่สองคือ Facebook Audience Insight ที่แสดงข้อมูลในส่วนผู้ติดตาม หรือ ผู้ที่พบเห็น Facebook Page ของเรา ซึ่งจะช่วยในการทำความเข้าใจพฤติกรรมการใช้งานและความต้องการของลูกค้า เพื่อการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการโฆษณาและการสร้างเนื้อหาที่ดีขึ้น

8.ประหยัดค่าใช้จ่าย

การทำโฆษณาบน Facebook เป็นช่องทางสำหรับการทำการตลาดออนไลน์ที่ง่าย และ ได้ผลดีที่สุดช่องทางหนึ่งในขณะนี้ ในการช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถนำเสนอสินค้าและบริการให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและประหยัดค่าใช่จ่าย

9.สามารถทำการตลาดได้ผลดี

สามารถทำการตลาดให้กับสินค้าและบริการได้ ไม่ว่าจะเป็นการอัพเดทข้อมูล ข่าวสาร โปรโมชัน หรือ กิจกรรม การทำแคมเปญต่าง ๆ ของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่า และ ดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ได้

10.สามารถทำการโฆษณาได้ทันที

เนื่องจาก Facebook page ได้จัดระบบและวางรากฐานการทำโฆษณาบน Facebook ไว้อย่างเพียบพร้อมแล้ว ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำการตลาดบน Facebook ได้ทันที และอย่างง่ายดาย ไม่ได้มีขั้นตอนที่ยุ่งยากแต่ประการใด ไม่ว่าใครก็สามารถทำการตลาดบน Facebook ได้