รับลงโฆษณา Google

รับลงโฆษณา Google

จุดเด่นของเรา

 • จดทะเบียนพาณิชย์
 • เรามีชำนาญด้านการโฆษณา
 • ดูแลลูกค้าหลายกลุ่มธุรกิจ
 • เน้นประหยัด
 • เข้าใจง่าย
 • ได้ผลดี
 • ค่าจัดการถูก

มีอัตราโฆษณา

 • จ่ายตามจริง
 • ไม่จำกัดคำค้นหา
 • มีรายงานผล
 • รายละเอียดแบบจ่ายตามจริง
 • จำนวนข้อความโฆษณา
 • โฆษณาแสดงทั้งในคอมพิวเตอร์ และ มือถือ
 • โฆษณาทั่วประเทศ หรือ ระบุจังหวัดได้
 • โฆษณา 24 ชั่วโมง หรือ ระบุเวลาได้
 • จำกัดงบต่อวันได้
 • ส่งรายงานทุกครั้ง เมื่องบโฆษณาหมด
 • งบหมด โฆษณาต่อ ตามแพคเกจ

ตัวอย่างรายงาน รับลงโฆษณา Google

ตัวอย่างรายงาน รับลงโฆษณา Google

ตัวอย่างรายงาน รับลงโฆษณา Google

ตัวอย่างรายงาน รับลงโฆษณา Google

อัตราโฆษณา/เดือน/ครั้ง

อัตราโฆษณา/เดือน/ครั้ง

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

สมัครบริการ

สมัคร รับลงโฆษณา Google