จุดเด่นของเรา
 • จดทะเบียนพาณิชย์
 • เรามีชำนาญด้านการโฆษณา
 • ดูแลลูกค้าหลายกลุ่มธุรกิจ
 • เน้นประหยัด
 • เข้าใจง่าย
 • ได้ผลดี
 • ค่าจัดการถูก

มีอัตราโฆษณา

 • ค่าบริการ 1200 บาท/เดือน
 • ค่าโฆษณาจ่ายตามจริง ตัวอย่าง 3000 / 4500/ 6000/ 9000 บาท
 • ไม่จำกัดคำค้นหา
 • มีรายงานผล
 • รายละเอียดแบบจ่ายตามจริง
 • จำนวนข้อความโฆษณา 1-3 โฆษณา
 • โฆษณาแสดงทั้งในคอมพิวเตอร์ และ มือถือ
 • โฆษณาทั่วประเทศ หรือ ระบุจังหวัดได้
 • โฆษณา 24 ชั่วโมง หรือ ระบุเวลาได้
 • จำกัดงบต่อวันได้
 • ส่งรายงานทุกครั้ง เมื่องบโฆษณาหมด
 • งบหมด โฆษณาต่อ ตามแพคเกจ

ขั้นตอนการรับทำโฆษณา google แบบที่ 1

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ตัวอย่างรายงาน รับทำโฆษณา google

รับลงโฆษณา Googleรับลงโฆษณา Googleตัวอย่างรายงานรายงานการทำโฆษณา google

2. บริการรับทำโฆษณา google รายเดือน

 •  สร้างเว็บไซต์ให้ฟรี 3-5หน้าด้วย google site
 • เดโม  https://sites.google.com/view/webdemo/
 • ทำโฆษณา google ads ให้3-5โฆษณา
 • ไม่จำกัด keyword
 • ทำโฆษณาให้อยู่หน้าแรก google
 • มีรายงานให้ดูเมื่อต่อแพคเกจ
 • ลูกค้ากำหนดค่าคลิกได้เอง เริ่มต้น 100บาท/วัน
 • ราคา 2500 บาท/เดือน

สมัคร รับลงโฆษณา Google