โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่ยุคดิจิตอล ช่องทางต่าง ๆ ที่เคยมีอิทธิพลอย่างเช่น วงการวิทยุสื่อสาร สถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ แวดวงการพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และ หนังสือพิมพ์ ต่างต้องหลีกทางให้กับความเร็วในการสื่อสารผ่านโลกอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทอย่างที่ไม่มีขีดจำกัด สื่อสารถึงกันได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส กว่า 4,000 ล้านคนทั่วโลก ที่ใช้อินเตอร์เน็ต และ คนไทยเองอยู่ราว ๆ 67% คิดจากประชากรทั้งหมดในประเทศที่ 66 ล้านคน ที่ต้องใช้อินเตอร์เน็ต Social Media, Website, Application เป็นช่องทางผ่านการสื่อสารและช่องทางการทำธุรกิจที่มีความสะดวกสบายต่อผู้บริโภค ในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วเพียงไม่ถึงนาที

สรุปได้ว่า ไม่ว่าเราจะทำอะไรบนโลกยุคดิจิตอล เราต่างต้องทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อย่างเช่น การทำธุรกิจ ก็จำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์บนโลกดิจิตอล ในการใช้ช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าผ่านเว็บไซต์ ๆ ที่เปรียบเสมือนเป็นหน้าร้านขายของบนโลกออนไลน์ โต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างเรียลไทม์ เพื่อเพิ่มโอกาสในทางธุรกิจของเจ้าของร้านได้ผ่านเว็บไซต์ และตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในยุคของโลกไร้พรมแดน