บริการจดโดเมน

บริการจดโดเมน

บริการจด DOMAIN NAME

วิธีจดโดเมนเนม
1 : ตรวจสอบว่าชื่อโดเมนที่ต้องการยังว่างอยู่หรือไม่
2 : เลือกโดเมนที่ยังว่างอยู่ แล้วแจ้งมาที่อีเมล์ ceo@wpwebdd.com

DOMAIN NAME ราคา / ปี
.com ห้างร้าน บริษัท 500 บาท
.net กิจกรรมเครือข่าย 500 บาท
.org มูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไร 500 บาท
.biz ห้างร้าน บริษัท 500 บาท
.info เว็บไซต์ให้ข้อมูล 500 บาท

จดโดเมน .com .net .org .biz .info ใช้เลขบัตรประชาชนหรือเลขทะเบียนการค้าประกอบการ จดโดเมน