บริการจดโดเมน

/บริการจดโดเมน
บริการจดโดเมน2018-09-22T09:28:40+00:00

วิธีจดโดเมนเนม

  1. ตรวจสอบว่าชื่อโดเมนที่ต้องการยังว่างอยู่หรือไม่
  2. เลือกโดเมนที่ยังว่างอยู่ แล้วแจ้งมาที่อีเมล์ ceo@wpwebdd.com

DOMAIN NAME

  • .com   500 บาท/ ปี
  • .net     500 บาท/ ปี
  • .org     500 บาท/ ปี
  • .biz      500 บาท/ ปี
  • info     500 บาท/ ปี

จดโดเมน .com .net .org .biz .info ใช้เลขบัตรประชาชนหรือเลขทะเบียนการค้าประกอบการ จดโดเมน

This Is A Custom Widget

This Is A Custom Widget

WhatsApp
Messenger
Phone
Email
Messenger
Whatsapp

Add the number to the Contacts on your phone and send us a message via app.

Call us:

+66959298254

Phone
Email