ราคาแพคเกจ

INSTALL THEME

8000บาทครั้งแรก
 • 1 โดเมน
 • 1 ปี
 • https
 • 10 GB
 • Bandwidth 2000MB/M
 • 20 E-mail accounts
 • เพิ่มปุ่มไลน์
 • รองรับวีดีโอ youtube
 • รองรับการติด Search Engine
 • Social Network
 • มีระบบหลังร้าน
 • ลงข้อมูล 5 หน้า
 • 1 สไลด์ 1 รูป
 • ภาพแกลอรี่ 10 ภาพ
 • แผนที่ MAP
 • ฟอร์มติดต่อ
 • ลงข้อมูลติดต่อเรา
 • ระบบภาษาไทย
 • สไตล์ RESPONSIVE
 • สอนการใช้งาน1ชม.
 • ขอบเขตงานตาม DEMO
 • สร้างแฟนเพจ (กรณีไม่มี)

STANDARD

12000บาทครั้งแรก
 • 1 โดเมน
 • 1 ปี
 • https
 • 15 GB
 • UNLIMITED
 • 20 E-mail accounts
 • เพิ่มปุ่มไลน์
 • รองรับวีดีโอ youtube
 • รองรับการติด Search Engine
 • Social Network
 • มีระบบหลังร้าน
 • ลงข้อมูล 10 หน้า
 • 1 สไลด์ 2 รูป
 • ภาพแกลอรี่ 20 ภาพ
 • แผนที่ MAP
 • ฟอร์มติดต่อ
 • ลงข้อมูลติดต่อเรา
 • ระบบภาษาไทย
 • สไตล์ RESPONSIVE
 • สอนการใช้งาน2ชม.
 • ขอบเขตงานตาม DEMO
 • สร้างแฟนเพจ (กรณีไม่มี)

PROFRESSIONAL

15000บาทครั้งแรก
 • 1 โดเมน
 • 1 ปี
 • https
 • 20 GB
 • UNLIMITED
 • 50 E-mail accounts
 • เพิ่มปุ่มไลน์
 • รองรับวีดีโอ youtube
 • รองรับการติด Search Engine
 • Social Network
 • มีระบบหลังร้าน
 • ลงข้อมูล 15 หน้า
 • 1 สไลด์ 3 รูป
 • ภาพแกลอรี่ 30 ภาพ
 • แผนที่ MAP
 • ฟอร์มติดต่อ
 • ลงข้อมูลติดต่อเรา
 • ระบบภาษาไทย
 • สไตล์ RESPONSIVE
 • สอนการใช้งาน3ชม.
 • ขอบเขตงานตาม DEMO
 • สร้างแฟนเพจ (กรณีไม่มี)

DE-COMMERCE

20000บาทครั้งแรก
 • 1 โดเมน
 • 1 ปี
 • https
 • 10 GB CLOUD
 • 100 GB/M
 • G suit basic 1 E-mail Account
 • เพิ่มปุ่มไลน์
 • รองรับวีดีโอ youtube
 • รองรับการติด Search Engine
 • Social Network
 • มีระบบหลังร้าน
 • ลงข้อมูล 30 หน้า
 • 1 สไลด์ 4 รูป
 • ภาพแกลอรี่ 50 ภาพ
 • แผนที่ MAP
 • ฟอร์มติดต่อ
 • ลงข้อมูลติดต่อเรา
 • ระบบ2ภาษา
 • สไตล์ RESPONSIVE
 • สอนการใช้งาน6ชม.
 • ขอบเขตงานตาม DEMO
 • สร้างแฟนเพจ (กรณีไม่มี)

( หมายเหตุ: เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการอาจการเปลี่ยนแปลงแพคเกจหรืออื่นๆได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า )

การเตรียมข้อมูลก่อนจัดทำเว็บไซต์

ลูกค้าเตรียมข้อมูลการจัดทำเว็บไซต์

 • ชื่อโดเมนที่ต้องการ โดเมนเช่นบริษัทของท่านชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรก็ใช้ชื่อนั้นหรือใกล้เคียงเป็น .com
 • หน้าหลัก มีข้อมูล โปรไฟล์บริษัท ชื่อบริษัท, หน่วยงาน  , ที่อยู่ของบริษัท  , (LOGO) บริษัท ,ภาพสไลด์ จุดขายโชว์บริษัท,หรือสินค้าและคำพูดประกอบ
 • หน้าเกี่ยวกับบริษัท เช่นข้อมูลเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ข้อความจาก กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง รายชื่อคณะกรรมการ ระบุตำแหน่งภาพถ่าย Certificate ต่าง ๆ กิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร
 • หน้ารายการสินค้า กรณีเป็นเว็บขายของ ข้อมูลสินค้าสำหรับขายสินค้า ภาพถ่ายสินค้า หมวดหมู่ ข้อมูลสินค้าทั่วไป ได้แก่ รหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, คำจำกัดความ, คุณสมบัติเฉพาะ, ราคา
 • หน้าบริการ ภาพถ่ายงานบริการ ข้อมูลบริการสินค้า ได้แก่ รหัสบริการ, ชื่อบริการ, คำอธิบายสั้นๆ , คุณสมบัติเฉพาะ, ราคา
 • หน้าติดต่อบริษัท ข้อมูลการติดต่อกลับบริษัทข้อมูลในการติดต่อ ได้แก่ ชื่อผู้ติดต่อ, ตำแหน่ง, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์, ภาพถ่าย map ภาพแผนที่การเดินทาง
 • หน้าข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ข่าวสาร หรืออื่นๆ
 • หน้านโยบาย นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายดูแลลูกค้า นโยบายดูแลลูกค้าและบริการหลังการขาย
 • หน้าอื่นๆ ถ้ามี
 • กรณีเป็นเว็บไซต์ 2ภาษา ให้ลูกค้าแปลภาษามา พร้อมส่งมาข้อมูลทั้ง2ภาษา เพื่อให้ทางเราได้ลงข้อมูลบนเว็บไซต์พร้อมกัน

การชำระเงิน

ธนาคารกสิกรไทย

 • หสม.WPWEBDD.COM
 • บัญชีเลขที่ 720-2-94508-9 ออมทรัพย์
 • สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

ธนาคารไทยพาณิชย์

 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ WPWEPDD.COM โดยนายยุทธการ อินทะนาม
 • บัญชีเลขที่ 405-1-84938-8 ออมทรัพย์
 • สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์