บริษัท บี.เอส.อินเตอร์ พลาส จำกัด

รับฉีดพลาสติก รับทำแม่พิมพ์ รับผลิตชิ้นงานของลูกค้า ทุกชนิดที่เป็นงานฉีดพลาสติก เช่น งานแพ็คเก็จสินค้า, ของใช้ทั่วไป, พรีเมี่ยมสินค้าอุปกรณ์ชิ้นส่วนอีเล็คทรอนิค