อิงลิช แพลนเนต

English Planet เป็นโรงเรียนสอนภาษามาตรฐานสากล เปิดสอนหลักสูตรออนไลน์ ออฟไลน์ และสอนสด ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา (Native Speakers) ผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษโดยตรง