นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ความปลอดภัย

(นโยบายความเป็นส่วนตัว และ มาตรการและวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์)

นโยบายความเป็นส่วนตัวและมาตรการและวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ มีความสำคัญกับเรา ดังนั้นเราจึงได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อที่จะอธิบายถึงหัวข้อสำคัญต่าง ๆ แก่ท่าน ดังนี้

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
วิธีการใช้ข้อมูลของท่าน
การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
วิธีการเก็บรักษาข้อมูล

กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และติดต่อเราในกรณีที่ท่านมีคำถาม หรือประสงค์จะ ลบ / แก้ไขข้อมูลของท่าน ได้ที่  ceo(@)wpwebdd.com

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

ชื่อ / ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล
บันทึกข้อมูล จากการติดต่อสื่อสารของท่าน
ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ ใบเสนอราคา และการออกใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี
การเข้าถึงเว็บไซต์ และ เว็บคุ๊กกี้ ที่สามารถระบุ เบราว์เซอร์ หรือ บัญชีของท่าน

วิธีการใช้ข้อมูลของท่าน

เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า / บริการใหม่ รวมถึงการจัดงานอีเว้นท์ และการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ
(ซึ่งท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับข่าวสารดังกล่าวได้)
เพื่อพัฒนา / ปรับปรุง สินค้าและบริการของเรา
สำหรับการประมวลข้อมูลภายในองค์กร และการทำวิจัยอื่น ๆ

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
เราไม่มีการให้ข้อมูลของท่านแก่ บริษัท องค์กร และ บุคคล อื่น ๆ ภายนอกบริษัท ยกเว้นในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ได้รับการอนุญาตจากท่าน
สำหรับการประมวลผลภายนอก และ บริษัทคู่ค้าทางธุรกิจซึ่งให้บริการแก่ท่าน
สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย

มาตรการและวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
WPWEBDD.COM ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ เพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการจากการถูกทำลาย หรือบุกรุกจากผู้ไม่หวังดี หรือผู้ที่ไม่มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล จึงได้กำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ โดยใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูง ด้วยเทคโนโลยี Secured Socket Layer (SSL) ทำให้ผู้ที่ดักจับข้อมูลระหว่างทางไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อได้ โดยผู้ใช้บริการสามารถสังเกตได้จากชื่อโปรโตคอลที่เป็น https://www.wpwebdd.com

มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก
การใช้ ( Access Control) มีการใช้  user password เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์

การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คือ การปกป้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน
อย่างไรก็ตามเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ความปลอดภัย
19 กุมภาพันธ์ 2560