ลูกค้าเตรียมข้อมูลการจัดทำเว็บไซต์

  • ชื่อโดเมนที่ต้องการ โดเมนเช่นบริษัทของท่านชื่อ ร่ำรวยมหาศาลการค้า ก็อาจตั้งชื่อโดเมนเป็น richyrich เป็นต้นค้นหาโดเมนได้ที่เมนู domain
  • หน้าหลัก มีข้อมูลพื้นฐานทั่วไป โปรไฟล์บริษัท ชื่อบริษัท หน่วยงาน ที่อยู่ของบริษัท (LOGO)ของบริษัท ภาพสไลด์จุดขายโชว์บริษัทหรือสินค้าและคำพูดประกอบถาพสไลด์
  • เกี่ยวกับบริษัท เช่นข้อมูลเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ข้อความจาก กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง รายชื่อคณะกรรมการ ระบุตำแหน่งภาพถ่าย Certificate ต่าง ๆ กิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร
  • รายการสินค้า ข้อมูลสินค้าสำหรับขายสินค้า ภาพถ่ายสินค้า หมวดหมู่ ข้อมูลสินค้าทั่วไป ได้แก่ รหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, คำจำกัดความ, คุณสมบัติเฉพาะ, ราคา
  • ข้อมูลบริการ ภาพถ่ายงานบริการ ข้อมูลบริการสินค้า ได้แก่ รหัสบริการ, ชื่อบริการ, คำอธิบายสั้นๆ , คุณสมบัติเฉพาะ, ราคา
  • หน้าติดต่อบริษัท ข้อมูลการติดต่อกลับบริษัทข้อมูลในการติดต่อ ได้แก่ ชื่อผู้ติดต่อ, ตำแหน่ง, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์, ภาพถ่าย map ภาพแผนที่การเดินทาง
  • หน้าข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ข่าวสาร หรืออื่นๆ
  • นโยบาย นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • นโยบายดูแลลูกค้า นโยบายดูแลลูกค้าและบริการหลังการขาย
  • กรณีเป็นเว็บไซต์ 2ภาษา ให้ลูกค้าแปลภาษามา พร้อมส่งมาข้อมูลทั้ง2ภาษา เพื่อให้ทางเราได้ลงข้อมูลบนเว็บไซต์พร้อมกัน