นโยบายการคืนเงิน

ข้อ ตกลงนี้ ใช้บังคับระหว่าง  wpwebdd.com   (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) กับผู้ขอใช้บริการ ที่ระบุไว้ตามข้อตกลงนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) โดยผู้ใช้บริการยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการทำงาน

wpwebdd.com จะช่วยคุณวางแผนในการทำเว็บไซต์ โดย ขั้นตอนเลือกแบบ ปรึกษางาน ขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องจ่ายเงินใดๆครับหรือหากมีการจ่ายเงินสามารถขอคืนได้ในช่วงนี้

ขั้นตอนเริ่มการทำงาน หลังจากรับเงินมัดจำหรือเงินเต็มจำนวน อีก 1 วันเราจะเริ่มทำงานดังนี้ และเมื่อเริ่มขั้นตอนนี้แล้ว เราจะไม่คืนเงินทุกกรณีครับ

ขอบคุณครับ

wpwebdd.com