อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอินเทอร์เน็ต

By |2019-07-05T09:31:08+07:00กรกฎาคม 18th, 2017|Categories: travel, trend, website|Tags: , , , , , |

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอินเทอร์เน็ต เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อระบบขนส่งพัฒนา ต้นทุนการท่องเที่ยวลดลง จนเกิดการแข่งขันกันด้านราคา ผู้คนเที่ยวกันมากขึ้นและไกลขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวมีมากรายยิ่งขึ้นเป็นเงาตามตัว