เว็บไซต์มีความสําคัญอย่างไร

By |2019-07-12T21:21:42+07:00กรกฎาคม 18th, 2017|Categories: website|Tags: , |

เว็บไซต์มีความสําคัญอย่างไร โดยเฉพาะวงการธุรกิจ ปัจจุบันเว็บไซต์เปรียบเหมือนสิ่งหนึ่งที่ไม่อาจขาดได้ไปเสียแล้ว เมื่อไม่ว่าจะบริษัทใหญ่หรือเล็กต่างก็ทำเว็บไซต์เป็นของตนเองทั้งนั้น เพราะเว็บไซต์คือช่องทางสำคัญที่จะทำให้บริษัทมีโอกาสได้นำเสนอสินค้าของตนให้ผู้คนจำนวนมากได้เห็น ซึมซับ และรับทราบถึงสินค้าหรือบริการ ด้วยต้นทุนที่ต่ำยิ่งกว่าการใช้สื่อหลักอย่างวิทยุ โทรทัศน์