โอกาสทางธุรกิจผ่านเว็บไซต์

By |2019-07-03T08:17:19+07:00มีนาคม 6th, 2019|Categories: trend|Tags: , |

โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่ยุคดิจิตอล ช่องทางต่าง ๆ ที่เคยมีอิทธิพลอย่างเช่น วงการวิทยุสื่อสาร สถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ แวดวงการพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และ หนังสือพิมพ์ ต่างต้องหลีกทางให้กับความเร็วในการสื่อสารผ่านโลกอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทอย่างที่ไม่มีขีดจำกัด สื่อสารถึงกันได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส