Progressive Web App (PWA)เทคโนโลยีชั้นสูงของเว็บไซต์

By |2019-08-30T10:22:19+07:00สิงหาคม 30th, 2019|Categories: Technology, trend, website|Tags: , |

progressive web app (pwa) เทคโนโลยีชั้นสูงของเว็บไซต์ เครื่องมือที่ถูกนำมาใช้งานเพิ่มความสามารถให้เว็บไซต์ทำให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถติดตั้งแอปได้จากเว็บไซต์ ติดตั้งลงบนหน้าหลัก ของหน้าจอมือถือ แทปเลต พีซี และคลิกขึ้นมาเข้าเว็บไซต์และใช้งานได้ทันที