Magento กับ Woocommerce

By |2018-12-14T08:25:51+07:00กรกฎาคม 19th, 2017|Categories: e-commerce|Tags: , |

Magento กับ Woocommerce e-commerce แพลตฟอร์มในยุคปัจจุบันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับผู้ใช้งานและผู้ประกอบการก็มี magento กับ woocommerce เรียกว่าใครๆใช้งานระบบอีคอมเมอร์สต้องรู้จักเป็นอย่างดี สำหรับ woocommerce ก็ได้รับความนิยมในกลุ่มคนใช้งาน wordpress เรียกว่าทำ wordpress ก็ต้องใช้ woocommerce กันเลยทีเดียวแต่สำหรับ magento ก็เริ่ม เป็นที่รู้จักและโด่งดังตามมาเมื่อ ebay เจ้าใหญ่แห่งวงการe-commerce ได้มาสนับสนุน magento