การบริหารเวลา รับทำเว็บไซต์ ตารางเวลาก็ต้องตั้งให้ตัวเองครับไม่ว่าจะเป็น การออกกำลังกาย การทานข้าวให้เป็นเวลา วินัยก็สำคัญไม่งั้นเราจะเพลินกับงานจนเราลืมเวลาทานข้าว เวลาทำกิจกรรมอย่างอื่น การใช้ชีวิตประจำวัน การเข้าสังคมและอื่นๆอีกมากมาย ช่วงนี้ช่วงเมษา เราก็ยังไม่ได้ไปเที่ยวทะเลเลยครับ เอานะครับให้ว่างจากงานก่อนคงต้องหาเวลาไปจนได้