เป็นที่ทราบกันดีในโลกยุคดิจิตอลที่เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจ การติดต่อสื่อสาร  การแลกแปลี่ยนข้อมูล การวิจัย วงการแพทย์ รวมถึงการศึกษา ที่ทำให้ชีวิตของเรามีความรู้ที่เพิ่มเติมได้โดยง่ายผ่านเทคโนโลยี มีความหมายและสีสันมากขึ้น เว็บไซต์ เป็นช่องทางหลักในการติดต่อสื่อสาร การทำธุรกิจ การหาความรู้

การเรียนการศึกษาของเด็ก ๆ ที่ปัจจุบันได้มีผู้ช่วยทำการบ้านของเด็ก ๆ เข้ามานั่นคือ เว็บไซต์เพื่อการศึกษา เป็นเว็บไซต์ที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนทางไกลที่นิยมและมีประโยชน์มาก ในการหาความรู้ในบทเรียน และความรู้นอกห้องเรียน ๆ เช่น เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา, เว็บไซต์วิชาการ, เว็บไซต์สารคดีน่ารู้, เว็บไซต์บ้านความรู้, รวมถึงเว็บไซต์การเรียนการสอนเฉพาะทาง อย่างเช่น เว็บไซต์ประเภทการสอนด้านคณิตศาสตร์โดยตรง  เว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษ  เหล่านี้เป็นเว็บไซต์การเรียนการสอนมีให้บริการฟรี กับเยาวชนและผู้ที่ต้องการใฝ่หาความรู้

จึงนับได้ว่า เว็บไซต์เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อวงการศึกษาของเยาวชนและผู้ที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมจากการเรียนทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่ให้ความสะดวกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่คุณเชื่อมต่อโลกอินเตอร์เน็ต