การทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย แต่ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากในการทำธุรกิจคือ ความน่าเชื่อถือ ไม่ว่าจะด้านชื่อเสียง ประสบการณ์ การบริหาร การจัดการ ความเป็นมืออาชีพในการทำธุรกิจ แต่การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ให้มีความน่าเชื่อถือได้นั้น คือการมีบ้านเป็นของตนเอง นั่นคือ การมีเว็บไซต์บริษัทเป็นของตนเอง เพราะเว็บไซต์เปรียบเสมือนบ้าน ที่เราสามารถควบคุมดูแลจัดการทุกอย่างภายในบ้านของเราเองได้ ในส่วนของข้อดีของการมีเว็บไซต์สำหรับการตลาดนั้นคือ

ข้อดีของการมีเว็บไซต์ในทำการตลาด

  • เราสามารถควบคุมดูแลจัดการข้อมูลได้เอง เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการเข้าชมเว็บไซต์ไว้เป็น Data base ของบริษัท เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาด
  • ใช้ในการสร้าง Brand Awareness ให้กับเว็บไซต์ได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยการทำ Content ช่วยทำการตลาด เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่จะต้องหาข้อมูลบนเว็บไซต์ก่อนทำการตัดสินใจ นอกจากผู้บริโภคได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้ว ยังสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้หากเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อพวกเขา
  • สามารถใช้พื้นที่บางส่วนเปิดให้ทำโฆษณาในเว็บไซต์เราได้โดยคิดค่าบริการเช่าต่อเดือน
  • เราสามารถกำหนดเปิดการให้บริการอย่างไรก็ได้ ไม่ต้องขึ้นกับใคร มีบ้านเลขที่ที่อยู่ที่ชัดเจน มีความมั่นคงกว่า Social Media อื่นอย่างเช่น Facebook ที่เราต้องทำตามกฎกติกาของเจ้าของ
  • สามารถทำ seo ลงในคอนเทนต์เพื่อเพิ่มโอกาส ในการค้นหาข้อมูลหากตรงกับ คีย์เวิรด์ที่เราทำ SEO ไว้ก็จะมีโอกาสเพิ่มทราฟฟิคเข้าสู่เว็บไซต์เราได้

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นข้อดีของการมีเว็บไซต์ที่เปรียบเสมือนมีบ้านอาศัยอยู่เป็นหลักแหล่ง เพราะหากเราไม่มีบ้านอยู่ก็เปรียบเสมือนว่าเราไม่มีธุรกิจที่น่าเชื่อถือบนโลกออนไลน์เลยค่ะ