ปัจจุบันนี้ มีศัพท์เทคนิคในด้านโลกอินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นมากมายจนผู้บริโภคติดตามกันแทบจะไม่ทัน ทำให้เกิดความสงสัยและไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างชัดเจน ถึงแม้บางคำอาจจะเคยคุ้นหูกันมาบ้างแล้ว แต่เชื่อว่าผู้บริโภคอีกหลายท่านที่ยังไม่เข้าใจกับคำต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมา อย่างเช่นคำว่า เว็บไซด์ กับ เว็บบล็อก ทั้งสองคำนี้แตกต่างกันอย่างไร

เว็บไซต์ คือ หน้าเว็บเพจหลายหน้าเชื่อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์โดยถูกเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ เว็บไซต์จะมีหน้าแรกที่เรียกว่า โฮมเพจ ที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจ มีการใช้ภาษาในรูปแบบที่เป็นทางการ ส่วนใหญ่จะให้บริการต่อผู้ใช้ฟรี แต่ก็มีบ้างที่ต้องมีการสมัครสมาชิกและเสียค่าบริกาในการใช้เว็บไซต์

เว็บบล็อกคือ เว็บไซต์อีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีลักษณะคล้าย ๆ กับ ไดอารี่ หรือ บันทึกส่วนตัว ที่ผู้เขียนเราเรียกว่า บล็อกเกอร์จะเขียนเรื่องราวต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นลงในบล็อก ซึ่งแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน มีการใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการ ลักษณะเหมือนการพูดคุย นอกจากนี้ บล๊อกยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่นิยมกันมากขึ้นในการหารายได้จาก Internet Marketing

เว็บไซต์กับเว็บบล็อก ต่างกันอย่างไร

  • เว็บไซต์ทั่วไปจำเป็นต้องมีระบบ Server, Host, Domain Name ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการมีเว็บไซต์ ซึ่งเราต้องใช้ชื่อ Domain ของผู้ให้บริการนั้น ๆ ตามที่เว็บไซต์กำหนดมาสำหรับการใช้ระบบฟรี แต่หากเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อโดเมนกับทางผู้ให้บริการก็สามารถตั้งชื่อเป็นของเราเองได้เช่น .com .net .org
  • บล็อก จะมีการออกแบบในรูปแบบเฉพาะเรียกว่า Blog Template มีโครงสร้างที่ชัดเจน ปรับเปลี่ยนไม่ได้มาก ซึ่งบล๊อกจะมีความอิสระในการนำเสนอ สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผ่านบล็อกได้  มีการเสนอข้อมูลข่าวสารที่อัพเดทอยู่เสมอ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านภาษาโปรแกรมต่าง ๆ ใช้งานฟรี มีเทมเพล็ตให้เลือกใช้แบบฟรี ไม่ค่อยมีปัญหาด้านการติดต่อระบบ Server

สรุป ทั้งเว็บไซต์และเว็บบล็อก ออกแบบมาเพื่อใช้ในการนำเสนอข้อมูลเหมือนกัน ในรูแบบการนำเสนอที่แตกต่างกันอยู่ที่ผู้ใช้จะนำไปใช้ให้เข้ากับธุรกิจของตนเอง ทั้งสองระบบนี้ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งมาที่ใช้ในการหารายได้ผ่านอินเตอร์เน็ตได้