เว็บไซต์ กับ เว็บแอฟ ต่างกันอย่างไร เป็นที่รู้จักกันมานานถึงคำว่า เว็บไซต์ ในวงการดิจิตอล บนโลกอินเตอร์เน็ต แต่รู้หรือไม่ว่า ยังมีอีกคำที่คล้ายกันคือ เว็บแอปพลิเคชั่น แล้วสองคำนี้แตกต่างกันอย่างไร เว็บไซต์ (Website) คือ สื่อที่นำเสนอข้อมูล หรือ การรวบรวมจากหน้าเว็บเพจหลายหน้าเชื่อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ ด้วยการเปิดโปรแกรมเฉพาะทางเรียกว่า Web Browserที่ถูกจัดเก็บไว้ใน World Wide Web ซึ่งเว็บไซต์จะถูกสร้างขึ้นด้วยภาษาทางคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า HTML (Hyper Text Markup Language) รวมถึงภาษาอื่น ๆ เข้าร่วมเช่น PHP, SQL, Java เพื่อให้เว็บไซต์มีความสามารถมากขึ้น ปัจจุบันการออกแบบเว็บไซต์ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะมีเครื่องมือในการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูป หรือแม้ CMS (Content Management System) Joomla, WordPress, Drupal.

เว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) หรือเรียกอีกอย่างว่าโปรแกรมประยุกต์บนเว็บคือโปรแกรมประยุกต์ที่เข้าถึงด้วยโปรแกรมค้นดูเว็บผ่านเครือข่ายคอม พิวเตอร์อย่างอินเทอร์เน็ตสามารถเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงในเว็บได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องแก้ไข HTML Javascript เป็นที่นิยมในเว็บขายของเนื่องจากความสามารถในการอัปเดตและดูแล ข้อมูล รวมถึงเว็บเมล การประมูลออนไลน์ กระดานสนทนา บล็อก ซึ่งข้อดีของเว็บแอพพลิเคชั่นคือ สามารถเข้าถึงการใช้งานได้โดยไม่ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์มีการอัพเดท การแก้ไขข้อผิดพลาด ใช้งานได้ทุกแพลตฟอร็ม

สรุปสองคำนี้แตกต่างกันตรงที่ เว็บไซต์เป็นเว็บโปรไฟล์ส่วนตัว เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลความรู้ด้วยการใช้ HTML Javascript ซึ่งต้องมีความรู้ในการเขียน ส่วน เว็บแอปพลิเคชั่นเป็นเว็บขายของและเกี่ยวกับการสนทนาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่า งอินเตอร์เน็ต